InstagramYoutubeFacebook
99+
Budynek zaprojektowany według flamandzkiego architekta Antoniego van Obergena, przybyłego do Gdańska w 1586 roku, w stylu manieryzmu niderlandzkiego. Jeden z najcenniejszych zabytków Gdańska, charakterystyczna sylwetka budynku stanowi istotny akcent w krajobrazie Starego Miasta. Najcenniejszym dziełem sztuki rzeźbiarskiej jest portal główny, wkomponowany w fasadę, w całości autentyczny. Na łuku portalu znajduje się w osi orzeł polski z herbem Wazów na piersi, flankowany herbem Gdańska i herbem Prus Królewskich.
opismapaqrcode
Najważniejsza brama wjazdowa do Gdańska, pierwotnie usytuowana między nowożytne fortyfikacje Gdańska, wzniesione i zaprojektowane w 1571-1576 przez Hansa Kramera. To zawsze tą drogą jechali Polscy Królowie przybywający do Gdańska. Brama ostatecznie powstała w 1588 roku, więc pierwszym Polskim Królem który ją ujrzał był August III Waza.Projektantem bramy był Wilhelm van den Block, to on nadał jej piękna kamienną dekoracje. Budowla powstała w duchu stylu renesansu, masywna forma budowli nawiązywała do bram miejskich Antwerpii opartych na wzorcach włoskich. W zasadniczej części bramy trzy wloty, główny największy przeznaczony dla ruchu kołowego i po bokach dwa mniejsze przeznaczone dla ruchu pieszego. Wjazd i wejścia flankowane są podwójnym pilastrem z kapitelem toskańskim. Cała kondygnacja ozdobiona rustyką z głęboko ciosanym ornamentem roślinnym. Bardzo ciekawym elementem jest górna część budowli, czyli attyka, można powiedzieć że nieproporcjonalnie wysoka. Istnieje konstrukcyjne uzasadnienie takiego rozwiązania, w tej części budowli chowała się brona czyli krata broniąca wjazdu do miasta. Głównym zdobieniem attyki, jest tak zwana triada herbowa, na wjazdem herb Rzeczypospolitej podtrzymywany przez dwa anioły, po prawej herb Gdańska podtrzymywany przez dwa lwy i po lewej herb Prus Królewskich podtrzymywany przez dwa jednorożce. Całość wieńczą cztery lwy pilnujące wjazdu do miasta.Przy zakończeniu pilastrów, znajdują się trzy sentencje łacińskie, jest to wpływ panującej wówczas modzie na umieszczanie sentencji o sprawiedliwości, pobożności, pokoju, wolności i zgodzie:Sapientissime fiunt quae pro Republica fiunt – "Najmądrzej dzieje się wszystko, co się dzieje dla Republiki"Lustitia et Pietas duo sunt Regnorum omnium Fundamenta – "Sprawiedliwość i pobożność to dwie podstawy wszystkich królestw", Tutaj ciekawostka jesli przeczytamy tylko dolną uwydatnioną linijkę – Rum omnium Fundamenta – "Rum podstawą wszystkiego", co uznawane jest za typowy objaw ówczesnego gdańskiego humoru.Civitatib.(us) haec optanda bona maxime Pax Libertas et Concordia – Dobra najbardziej dla państw pożądane to pokój, wolność, zgoda
opismapaqrcode
Historia przedbramia sięga roku 1379, kiedy wraz z rozwojem broni palnej postanowiono wzmocnić obronę Bramy Długoulicznej prowadzącej do głównego traktu miasta. Powstała masywna wieża o grubości murów 5 metrów, od Bramy Długoulicznej dzieliła ją fosa. Pracami kierował główny budowniczy miasta Henryk Ungeradin. Wraz z rozbudową gdańskich fortyfikacji postanowiono wykopać następną zewnętrzną fosę przed licem wieży. Samą wieże podwyższono do trzech ceglanych kondygnacji a nad nowo powstałą fosą wybudowano most, otoczono go wysokim murem który wieńczyły blanki. Most kończyła ściana z przejazdem i flankującymi go dwiema cylindrycznymi wieżami.Samą wieżę systematycznie podwyższano, aby mieć lepszy ogląd na przedpole całego kompleksu. W roku 1506-1509 mistrz Heinrich Hetzel podwyższył ją widocznymi do dziś kotarowymi blędami. Całość została zwieńczona dachem namiotowym, a w narożach ustawione zostały strzeliste wieżyczki. Wieżyczki i dach spłonęły podczas sporu Gdańska z nowo wybranym Polskim Królem Stefanem Batorym w 1577 roku.Z rozwojem sztuki militarnej powstały w XVI nowożytne fortyfikacje Gdańska, zespół średniowiecznego przedbramia stracił swoje funkcje obronne na rzecz Bramy Wyżynnej i wybudowanych wraz z nią umocnień bastionowych. W 1586 roku przedbramie stało się więzieniem, wspomniana ściana wjazdowa została wyburzona a w jej miejsce stanął budynek w którym urzędował kat oraz swe pomieszczenie miała izba sądownicza. Przebudową kompleksu kierował Antoni van Obberghen. Całości nadano cechy nowożytne, szczyty ozdobiono rzeźbami Wilhelma van der Meera, wówczas uzyskano wygląd całości widoczny dzisiaj.
opismapaqrcode
Dwór Bractwa Świętego Jerzego był siedzibą najznamienitszych Gdańszczan z pochodzenem szlacheckim, posiadających własny herb, którzy pragnęli żyć jak rycerze. Celem bractwa było kultywowanie zwyczajów i ideałów rycerstwa. Bractwo początkowo swoje miejsce zebrań miało w Dworze Artusa, potem postanowiono wybudować własną siedzibę. Wybór miejsca nie był przypadkowy, przedtem w tym miejscu organizowano turnieje strzeleckie i uczono się szermierki. Budynek powstał w roku 1494 w stylu gotyckim, zaprojektowany przez Jana Glothaua. W przyziemiu mieściła się strzelnica dla łuczników i magazyn sprzętu łuczniczego. Na pierwszym piętrze usytuowano salę zebrań bractwa, celebrowania ważnych uroczystości, biesiad i przedstawień teatralnych. w roku 1566 na kopule wieńczącej budynek ustawiono figurkę świętego Jerzego zabijającego smoka. Bractwo rozwiązało swoją działalność w 1798 roku, budynek przeszedł na własność miasta. Na parterze umieszczono siedzibę straży wojskowej, na piętrze szkołę sztuk pięknych. W końcu XIX wieku przywrócono pierwotny wygląd budynku.
opismapaqrcode
Złota Brama powstała na miejscu gotyckiej Bramy Długoulicznej z XIV wieku. Obiekt powstał w latach 1612-1614, według projektu Abrahama van den Blocke i pod kierownictwem Jana Strakowskiego. Złota Brama jest przykładem najbogatszego okresu w sztuce gdańskiej i dowodem na otwartość gdańszczan na ówczesne nowinki w budownictwie. Budynek powstał według wzorców niderlandzkich i włoskich.Fasada została podzielona na dwa poziomy, dolny w którym znajdują się trzy wjazdy i górny ozdobiony przez cztery wielkie okna. Obie kondygnacje zdobią bogate ornamenty plastyczne, oprawione w kolumny podtrzymujące gzymsy poziomów. Po obu stronach bramy znajdują się napisy, od strony zachdniej cytat z psalmu 122: „Niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują. Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach!”. A od strony ulicy Długiej, „Zgodą małe republiki rosną - niezgodą wielkie upadają ”.Całość wieńczy kamienna attyka balustradowa, a na zakończeniach kolumn znajdują się osiem rzeźb, po cztery po każdej stronie, dłuta gdańskiego artysty Hansa Ringeringa. Od strony ulicy Długiej symbolizują cnoty obywatelskie, od strony lewej kolejno: Prudentia („Rozwaga”), Pietas („Pobożność”), Iustitia („Sprawiedliwość”)' oraz Concordia („Zgoda”). I od strony zachodniej symbolizujące dążenia gdańszczan, od lewej: Pax („Pokój”), Libertas („Wolność”), Fortuna („Szczęście”) oraz Fama („Sława”).
opismapaqrcode
Brama zwana Zieloną zamyka Długi Targ i została wzniesiona jako rezydencja królów polskich. Jej budowę rozpoczęto w latach 1564-1568, zastępując wcześniejszą gotycką Bramę Kogi. Została wzniesiona przez Regniera z Amsterdamu oraz Hansa Kramera z Drezna. Forma budynku, będąca pierwszą tego rodzaju w Gdańsku, czerpie inspirację z północnego manieryzmu. Ten styl nadawał miastu unikalny charakter architektoniczny na kolejne lata. Ciekawostką jest, że podczas budowy bramy użyto nietypowych dla gdańskiego budownictwa cegieł o mniejszych rozmiarach, określanych jako "holenderskie" z uwagi na fakt, że zostały sprowadzone jako balast w ładowniach statków z Amsterdamu. Mimo swojego pierwotnego przeznaczenia, Brama Zielona nigdy nie pełniła roli rezydencji dla polskich monarchów. Jedynie na chwilę zatrzymała się tu Maria Ludwika Gonzaga, żona Władysława IV, oraz później Jan Kazimierz. W kolejnych latach pełniła różne funkcje – początkowo siedziba Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego, które później przeniesiono do Domu Przyrodników. Brama początkowo posiadała trzy przejścia, z czwartym dodanym w XIX wieku. Nad pierwotnymi przejściami umieszczono herby Polski, Prus Królewskich i Gdańska. Nad przejściem dodanym w 1868 roku znajduje się herb Pruski. Obecnie pałac pełni rolę jednego z oddziałów Muzeum Narodowego w Gdańsku.
opismapaqrcode
Okazały pałac mieszczański, wzniesiony na miejscu pierwotnego w 1477-1481. Nazwa została zaczerpnięta z bardzo popularnej w średniowieczu legendy o królu Arturze, symbolu rycerskości i odwagi. Był siedzibą kilku bractw. Bractwa gromadziły elitę Gdańska – przedstawicieli patrycjatu i bogatego mieszczaństwa, dla rzemieślników, kramarzy oraz wszystkich trudniących się pracą najemną wstęp był surowo zakazany. Bogaci kupcy oraz goście zagraniczni gromadzili się tu wieczorami, wnosząc z góry opłatę za wypijane trunki. Biesiady urozmaicane były różnymi występami – muzyków, śpiewaków, linoskoczków, kuglarzy. Gotycka pierwotnie fasada, została przebudowana po raz pierwszy w 1552 roku w stylu renesansu włoskiego. Ówczesny jej wygląd mozna zobaczyć w Ratuszu Głównego Miasta na obrazie "Apoteoza handlu gdańskiego" Izaaka van den Blocke. Obecna fasada Dworu Artusa jest dziełem Abrahama van den Blocke w 1617 roku. Widnieją na niej wykute w kamieniu starożytni bohaterowie Scypion Afrykański, Temistoklesa, Camillusa i Judy Machabeusza. Wyżej umieszczone alegoryczne rzeźby Sprawiedliwości i Siły. Szczyt wieńczy rzeźba bogini Fortuna. Na portalu gdańszczanie umieścili w złotych medalionach popiersia króla Polski Zygmunta III i jego syna królewicza Władysława IV. Północna część fasady pałacu zachowała swój gotycki charakter.
opismapaqrcode
Baza lodołamaczy używanych do kruszenia lodów na odcinku Wisły Przekop od Przegaliny do ujścia w Świbnie.
opismapaqrcode