InstagramYoutubeFacebook

Kamienica Connerta i Schumanów

zabytki
Preview
Preview

Kamienica w stylu dojrzałego renesansu z domieszką wpływów francuskich i włoskich. Całość kamienicy opasają pilastry, choć wyraźniej zaznaczone są gzymsy poszczególnych kondygnacji z tryglifami, metopami i bukarionami. Szczyt zdobią wnęki z puttami, lukarna i ustawiona figura Zeusa.

Fundatorem kamienicy w 1560 roku była rodzina Conertów ale zamieszkiwali ją krótko bo do roku 1606. Kamienica zmieniała wiele razy właścicieli, ale najdłużej mieszkańcami tej kamienicy od połowy XVII była rodzina Schumanów, ponad dwa wieki, stąd utrwaliła się nazwa kamienicy. Z rodziny tej wywodziło się 5 burmistrzów, 4 burgrabiów królewskich, 11 rajców miejskich. W współczesnych czasach kamienica została przebudowana, w 1912 roku przeznaczono ją na kawiarnię, cześć wyposażenia sieni przeniesiono do Ratusza Staromiejskiego. Od roku 1917 właścicielami budynku była berlińska spółka "Disconto Gesellschaft Danzig".

W czasie drugiej wojny światowej kamienica znacznie ucierpiała, staraniem mieszkańców odbudowano. Obecnie mieści się w niej informacja turystyczna.