InstagramYoutubeFacebook

Kamienica Connerta i Schumanów

zabytki
Preview
Preview

Kamienica w stylu dojrzałego renesansu, z nutą francuskich i włoskich wpływów, charakteryzuje się pilastrami otaczającymi całą strukturę. Wyraźnie zaznaczone są gzymsy poszczególnych kondygnacji, ozdobione tryglifami, metopami i bukarionami. Szczyt zdobią wnęki z puttami, lukarna oraz figura Zeusa. Kamienica została ufundowana przez rodzinę Conertów w 1560 roku, jednak krótko po tym czasie, bo roku 1606 kamienica została odsprzedana. W ciągu kolejnych lat kamienica przechodziła przez różnych właścicieli. Najdłużej, przez ponad dwa wieki od połowy XVII wieku, należała do rodziny Schumanów. Stąd pochodzi nazwa kamienicy. Z tej rodziny wywodziło się 5 burmistrzów, 4 burgrabiów królewskich i 11 rajców miejskich. W latach współczesnych kamienica została poddana przebudowie, a w 1912 roku przekształcono ją w kawiarnię. Część wyposażenia sieni została przeniesiona do Ratusza Staromiejskiego. Od 1917 roku właścicielem budynku była berlińska spółka "Disconto Gesellschaft Danzig". W trakcie drugiej wojny światowej kamienica ucierpiała znacznie, została odbudowana. Obecnie mieści się w niej informacja turystyczna.