InstagramYoutubeFacebook

Reprezentacyjna ulica Długa w Gdańsku

zabytki
Preview
Preview
Od XIII wieku pełniła funkcje traktu kupieckiego, głównego ciągu drożnego Gdańska, którego przedłużeniem był owalny plac targowy. Od zawsze pełniła funkcję reprezentacyjną, w tej części mieszkali najznamienitsi, kamienice należały do patrycjuszy, kupców i piastujących najwyższe urzędy w mieście. Z powodu uroczystych parad organizowanych na cześć Polskich Królów przybywających do Gdańska nazwana Drogą Królewską.Ponad 80 kolorowych, zdobnych często rzeźbami, ceramiką, czy kompozycjami malarskimi kamieniczek składa się na niezwykły obraz architektoniczny. Piękny ten zespół domów powstał na przestrzeni kilku wieków, w oparciu o panujące w danych okresach style. Nadchodzące mody przyniosły zmiany w wystroju plastycznym ścian kamieniczek, które zachowały swoją smukłość, swoją szerokość na dwa lub trzy okna, dyktowaną wymiarami należącej do właściciela działki budowlanej. Zdobione zazwyczaj wejście do którego wchodziło się z ulicy zdobnymi tarasami, przedprożami, charakterystycznymi dla Gdańska, wysokie z drobnym podziałem okna i wspaniałe, zazwyczaj trójkątne szczyty to zasadnicze elementy zwróconych w stronę ulicy fasad gdańskich kamieniczek.