InstagramYoutubeFacebook

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku

kulturalnie

Galeria mieści się w dawnym budynku łaźni miejskiej. Ciekawostką jest że, został on zbudowany w kształcie pieca kąpielowego. Od 1989 roku mieści się tu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Za główny cel stawia sobie prezentację i upowszechnianie uniwersalnych wartości sztuki współczesnej będącej częścią światowego dziedzictwa kultury poprzez ukazywanie najnowszych zjawisk w sztuce w procesie ich przemian, reagowanie na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne oraz edukację prowadzoną w tym kontekście poprzez organizację wystaw, wymiany artystycznej, nowatorskich programów edukacyjnych, konferencji naukowych, wykładów, koncertów i pokazów filmowych.