InstagramYoutubeFacebook

Budynek danej Szkoły Mariackiej w Gdańsku

zabytkikulturalnie
Preview
Preview
W tym budynku mieściła się do 1652 roku Szkoła Mariacka, sam budynek powstał w 1581 roku. W późniejszym okresie pełnił różne funkcje. Połączony z Nowym Domem Ławy przy Długim Targu 43 pełnił funkcje admiralicji pruskiej, w późniejszym czasie mieścił się tutaj urząd stanu cywilnego. Obecnie swoją siedzibę ma tutaj Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki i prowadzonej przez nie Galerii "Punkt". Nazwa galerii pochodzi od wydawanego w latach 70 i 80 periodyku kulturalnego. Ciekawostka architektoniczną jest nietypowe ustawienie kamieniczki dłuższą ścianą do ulicy, zamiast wąskim frontonem typowym dla Gdańska. Stąd fasada czterookienna i u góry fasady dwie lukarny zwieńczone identycznymi szczytami. Jasna kamieniarka fasady kontrastująca z ciemnym licem wykonanej z drobnej cegły, była typowa dla stylu niderlandzkiego manieryzmu tego okresu. Okna zakończone łukami pełnymi odciążającymi. Każda z kondygnacji oddzielona belkowaniem z pięcioma na ogół podobnym geometrycznym wzorem, jedynie dolne belkowanie zawiera po środku dwa maszkarony. Lukarny w szczytach zdobione paskami ornamentu okuciowego również charakterystyczne dla manieryzmu niderlandzkiego, wszystko to ujęte jest parami wolut i esownic. Każdy szczyt zakończony jest naczółkiem z szyszką. Szczyty od kondygnacji oddzielone są gzymsem z popiersiami wojowników.