zaloguj

  

QrCode


Zakon Karmelicki w Gdańsku

Późnogotycki budynek powstał w połowie XV wieku jako siedziba zakonu karmel…

Dom Opatów Pelplińskich

Manierystyczna kamienica zbudowana w VXII wieku, jeden z nielicznych zachow…

Wielki Młyn w Gdańsku

Wielki Młyn został wzniesiony przez Krzyżaków w 1350 roku na sztucznie pows…

Kosciół świętej Katarzyny w Gdańsku

Kościół św. Katarzyny jest najstarszym kościołem parafialnym na Starym Mieś…

Domek Pisarza w Gdansku

Dobrze zachowany ubogi dom mieszkalny z przełomu XVII i XVIII wieku, zwany …

Dom Kaznodziejów w Gdańsku

Dom z potrójną fasadą z jedynymi zachowanymi na Starym Mieści przedprożami,…

Kościół świętego Mikołaja w Gdańsku

Dominikański kościół świętego Mikołaja, obok kościoła świętej Katarzyny, je…

Krzywy domek w Gdańsku

Kamienica z XVII wieku, jedna z nielicznych która przetrwała wojne. Przyglą…

Kościół świętej Brygidy w Gdańsku

Pierwotnie w miejscu kościoła istniała kaplica zgromadzenia żeńskiego pokut…

Kosciół świętego Jana w Gdańsku

Pierwsza informacja źródłowa o tym miejscu pochodzi z roku 1358, dowodzi o …

Kościół świętego Bartłomieja w Gdańsku

Świątynia powołano na przełomie XIV i XV wieku, budowano ja etapami. Świeżo…

Kościół świętego Jakuba w Gdańsku

Początki świątyni w tym miejscu sięgają roku 1415, kiedy to gildia szyprów …

Dworzec Główny w Gdańsku

Reprezentacyjny, przestronny i zaliczany do najciekawszych tego typu obiekt…

Pomnik kapitana żeglugi wielkiej Tadeusza Ziółkowskiego w Gdańsku

Pomnik kapitana żeglugi wielkiej Tadeusza Ziółkowskiego (wyk. Stanisław Szw…

Kościół św.Rafała Kalinowskiego w Złotej Karczmie w Gdańsku

Kościół ten jest nieduży, o długości 26 m i szerokości 14 m. Wieża koś…