zaloguj

  

QrCode


Baszta Narożna w Gdańsku

Baszta w kształcie wielokąta scalającego dwa narożne mury. Pierwotnie otwar…

Wielka Zbrojownia w Gdańsku

Wielka Zbrojownia powstała w latach 1602-1609, rosnące zagrożenie ze stron…

Budynek Zwany Starą Apteką w Gdańsku

Okazały XVII wieczny budynek zwany "Starą Apteką". Produkowano tu "medykame…

Dwór Miejski, dawna wozownia w Gdańsku

Pierwotnie Dwór Miejski był elementem fortyfikacji Głównego Miasta. Zaproje…

Bastion Świętej Elżbiety w Gdańsku

Był częścią fortyfikacji Starego Miasta z XVI wieku. Dziś pozostały tylko w…

Wysokościowiec Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku

Owoc inwestycji na przełomie lat 60 i 70, zgodnie z ówcześnie panującą tend…

Gmach Dyrekcji Okręgowej Polskiej Kolei Państwowych w Gdańsku

Monumentalny budynek stylu eklektycznym z początku XX wieku. Na elewacji mo…

Nie istniejąca Brama Oliwska w Gdańsku

Miejsce to nazywane jest Bramą Oliwską, choć fizycznie nie istnieje już pon…

Rezydencja Wysokiego Komisarza Narodów w Gdańsku

Budynek powstał w 1908 roku dla dowództwa pruskiego garnizonu, w okresie mi…

Hucisko, dawna dzielnica warsztatów obróbki srebra w Gdańsku

W tym miejscu stała huta, w której od XV do początku XIX wytapiano srebro. …

Victoriaschule, dawne gimnazjum żeńskie w Gdańsku

Dawne gimnazjum żeńskie przełomy XIX i XX wieku, dziś znajduję się tutaj si…

Kościół Świętej Trójcy w Gdańsku

Kościół Świętej Trójcy stanowi część Zespołu Pofranciszkańskiego, w które…

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Dawny klasztor Franciszkanów z późnego gotyku, przylegający do korpusu kośc…

Kościół świętego Pawła i Piotra w Gdańsku

Kościół świętego Pawła i Piotra jest historyczna farą Starego Przedmieścia,…

Budynek dawnego Gimnazjum Królewskiego w Gdańsku

Budynek zaprojektował, w stylu neoromańskim, słynny berliński architekt Kar…