zaloguj

Kościół świętego Mikołaja w Gdańsku

 

zabytki

 

głosów0

ocena0

Dominikański kościół świętego Mikołaja, obok kościoła świętej Katarzyny, jest jednym z najstarszych zabytków sakralnych w Gdańsku. Obecna bryła kościoła powstała na przełomie XIV i XV wieku. Jego budowę zapoczątkowali dominikanie, sprowadzeni w 1227 roku przez Księcia Pomorza Gdańskiego, Świętopełka. Kościół powstał na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków handlowych: starożytnej drogi kupców (via mercatorum) i traktu wiodącego z gdańskiego zamku do książęcych posiadłości na Pomorzu. Patron kościoła święty Mikołaj, uważany był za patrona kupców i żeglarzy, co świadczy o charakterze średniowiecznego Gdańska. Prowadzone badania archeologiczne wokół kościoła pozwoliły zlokalizować pierwotny klasztor i kaplicę ojców Dominikanów, znajdowały się one w miejscu obecnej hali targowej i placu Dominikańskiego. Pierwotny mały kościół został wybudowany najprawdopodobniej w 1185 roku. W 1260 papież Aleksander IV udzielił gdańskim dominikanom przywileju odpustu zupełnego na dzień 4 sierpnia. Od tego czasu pielgrzymi zaczęli ściągać do Gdańska, a rada miasta rozpoczęła organizowanie w tym dniu jarmarku dominikańskiego. Kościół był najprawdopodobniej zniszczony w roku 1308, podczas rzezi Gdańska. W czasie zamieszek religijnych w Gdańsku, wielokrotnie ograbiony, co odbiło się na liczbie zachowanych średniowiecznych zabytków. W opanowanym przez protestantów gdańsku, był silnym bastionem katolicyzmu. 11 października 1587 w kościele św. Mikołaja miało miejsce wręczenie przybyłemu ze Szwecji królowi Zygmuntowi III aktu elekcji, po uprzednim (7 października) zaprzysiężeniu przez niego w kościele w Oliwie zobowiązań wobec Rzeczypospolitej, tzw. pacta conventa, uchwalonych przez Sejm. Po tym okresie nastąpił szybki rozwój dla kościoła. Kościół nie ucierpiał podczas drugiej wojny światowej.