zaloguj

Kosciół świętego Jana w Gdańsku

 

zabytki

 

głosów0

ocena0

Pierwsza informacja źródłowa o tym miejscu pochodzi z roku 1358, dowodzi o istnieniu tu niewielkiej kaplicy pod wezwaniem świętego Jana. O jurysdykcję nad kaplicą toczyli spór proboszczowie kościoła świętej Katarzyny i Mariackiego. Mocą wyroku komtura gdańskiego Giselberta von Dudulsheima kaplica świętego Jana stała się filią kościoła Świętej Katarzyny. Wraz z rozwojem Głównego Miasta rośnie rola kaplicy. Pod koniec XIV wieku zaczyna się budowa trójnawowej świątyni. Bardzo szybko po budowie światyni, pod względem wysokości obciążeń podatkowych kościół świętego Jana znajdował na drugim miejscu, zaraz po Mariackim. Jednak grunt na którym ustawiono budowlę był zbyt grząski, na niestabilność budowli miały także wpływ zbyt głębokie pochówki. Już w wieku XVI pojawiły się pęknięcia i odchylenie wschodnich ścian od pionu. Konstrukcję wzmacniano kilkakrotnie od końca XVI wieku, przez cały wiek XVII i XVIII. W czasie drugiej wojny światowej kościół bardzo ucierpiał, po wojnie prze pięćdziesiąt lat kościół był własnością miasta. Zdewastowane wnętrze kościoła posłużyło twórcom filmu Kolumbowie, do realizacji scen z Powstania Warszawskiego.Planowano tu utworzenie muzeum scenografii i sali koncertowej. Obecnie opiekę na świątynia sprawuje Centrum Świętego Jana - wspólne przedsięwzięcie Nadbałtyckiego Centrum Kultury i Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. Odbywają się tu wystawy plastyczne i przedstawienia teatralne, a w niedziele i święta nabożeństwa.