zaloguj

Kamienna Śluza w Gdańsku

 

zabytki

 

głosów0

ocena0

Kamienna Śluza jest jednym z najciekawszych obiektów hydroinżynieryjnych w Polsce. Powstała w latach 1619-1623, zaprojektowana przez Jana Strakowskiego według planów opracowanych przez Hollendrów z Alkmaaru: Willema Jansena Beninga i Adriaena Olbrantsena. Jednym z celów wzniesienia budowli, było napędzanie młyna miejskiego, który pełnił bardzo ważną funkcję młyna rezerwowego. Nieprzyjaciel bez problemu mógł unieruchomić młyny Starego Miasta poprzez blokadę Kanału Raduni. Za pomocą pierwotnie drewnianych wrót śluzy, a od XIX wieku metalowych można było sztucznie podnosić stan Wód na Żuławach Wiślanych powodując "kontrolowaną" powódź, lub chronić miasto przed wodą morską, wtłaczaną podczas sztormów do Motławy. Na kamiennych grodzach można zobaczyć cztery dekoracyjne wieżyczki, oprócz wartości wizualnych pełniły one funkcje obronne, miały uniemożliwiać przejście wrogich żołnierzy po grodziach i zajęcia mostu. Na końcu znajduję się tak zwany rawelin, mały bastion zbudowany w XVII wieku. W 1656 armia szwedzka odstąpiła od oblężenia po zalaniu przedpola Gdańska.