zaloguj

Kamienica Schlieffów, jedyna zachowana późnogotycka kamienica w Gdańsku

 

zabytki

 

głosów0

ocena0

Wybudowana w roku 1520, to jedyna w Gdańsku kamienica gotycka z kamienną dekoracją. Portal kamienicy zdobią dwa lwy, w dolnych kondygnacjach znajdują się większe okna zdobione maswerkami, w górnych mniejsze zakończone łukami kotarowymi. Zwieńczenie fasady stanowi attyka z krenelażem. W środkowej belce został umieszczony herb patrycjuszowskiego rodu Schlieffów. Od roku 1616 właścicielami była bardzo wpływowa, wywodząca się z Kołobrzegu, rodzina Schlieffów. Przedstawiciele rodu byli w Gdańsku rajcami, ławnikami. W szczytowym okresie posiadali w Gdańsku 23 spichlerze. Ze szkodą byłoby twierdzenie że ród wpisał się tylko materialnie w historię Gdańska, niejaki Walenty Schlieff zgromadził jedną z największych kolekcji książek i manuskryptów którą dzisiaj możemy podziwiać w Bibliotece Gdańskiej PAN. Z kamienicą wiąże się bardzo interesująca historia, po 300 latach swojej bytności budynek popadł w ruinę, miasto odmówiło funduszy na remont. Ówczesny właściciel zdecydował o rozbiórce, wcześniej demontując i inwentaryzując 287 elementów o wadze 3700 kilogramów kamieniarskich elementów. Nabywca owego zdobienia, za 300 talarów, był anonimowy. Jak się później okazało, był nim król pruski Fryderyk Wilhelm III. Nietypowy ładunek odpłynął barką do Poczdamu, gdzie znany architekt Karl Friedrich Schinkel odtworzył fasadę kaminicy jako część skrzydła budynku zwanego Domem Rycerskim (Kavalierhaus) stojącego na Wyspie Pawiej w granicach dzisiejszego Berlina. Dzięki tym podróżą, kamienica zachowała swój oryginalny wygląd do dzisiaj.