zaloguj

  

QrCode


Bastion Żubr w Gdańsku

Powstał w latach 1622-1636 jako element przebudowy miejskich fortyfikacji, …

Kamienna Śluza w Gdańsku

Kamienna Śluza jest jednym z najciekawszych obiektów hydroinżynieryjnych w …

Pałacyk Uphagena w Gdańsku

Ten pałacyk z XVII wieku, jest jedną z podmiejskich rezydencji rodziny Upha…

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Gdańsku

Budynek kościoła w nietypowym dla Gdańska stylu neogotyku angielskiego, po…

Dawna fabryka broni w Gdańsku

Po wielokrotnych wojnach z Cesarstwem Francuskim, Monarcha Pruski nakazał o…

Nowoczesny budynek biurowo-magazynowy w Gdańsku

Ciekawy budynek, wyróżniający się z otoczenia kamieniczek neorenesansowych.…

Akademia Muzyczna w Gdańsku imienia Stanisława Moniuszki

Budynek powstał na początku XX wieku jako koszary wojskowe. Od 1966 roku mi…

Budynek byłego Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku

W tym budynku mieściło się unikatowe w całym kraju Wojskowe Liceum Muzyczne…

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku

Galeria mieści się w dawnym budynku łaźni miejskiej. Ciekawostką jest że, z…

Pomnik Alfa Liczmańskiego w Gdańsku

Pomnik Alfa Liczmańskiego komendanta i współorganizatora Związku Harcerstwa…

Most Matniaków w Gdańsku

Ruiny starego mostu tak zwanego Mostu Matniaków. Nazwa pochodzi od okoliczn…

Nieistniejąca rezydencja Jerzego Wandalina Mniszcha w Gdańsku

Jedna z wielu istniejących w tym miejscu rezydencji. Fragment muru to pozos…

Kościół świętej Barbary w Gdańsku

Zbudowany na miejscu gdzie istniała drewniana szpitalna kaplica, stojącej t…

Dom pod Murzynkiem w Gdańsku

Piękna rokokowa kamienica wybudowana w 1728 roku, jej nazwa pochodzi od umi…

Statek Muzeum SS Sołdek w Gdańsku

Pierwszy statek, rudo-węglowiec, zbudowany i zwodowany po drugiej wojnie św…