InstagramYoutubeFacebook

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku

zabytkirozrywka
Preview
Preview
Preview

Dawny budynek elektrowni miejskiej, działającej 80 lat od początku XX wieku. W gmachu powstała Polska Filharmonia Bałtycka z salą o znakomitej akustyce na 1000 miejsc, z przestronnym foyer gdzie organizowane są wystawy plastyczne.